NB!! Protea Dierekliniek is gesluit vanaf 1 Maart 2016. Alle konsultasies word voortaan by Bergbos Dierekliniek gedoen: Sien kontakbesonderhede hier onder. Al die inligting op hierdie blad is egter steeds beskikbaar vir studie. Vir navrae kan u die volgende skakel gebruik:

Kontakbesonderhede (Bergbos Dierekliniek)
Fisiese adresBergboslaan 1, Proteapark, Rustenburg 0299
GPS ko÷rdinateS 25░41,724' E 27░13,170'
PosadresPostnet Suite 4617, P/Sak X82323, Rustenburg 0300
Telefoonnommers(014)533 1959    (014)533 1858   (014)533 1694
Faksnommer(014) 533 2143
Noodnommer083 653 1081
E-posadres

Spreekuurtye
Maandag tot Vrydag8h00-11h00 en 16h00-18h00
Saterdae8h00-11h00 en 17h00-18h00
Sondae en publieke vakansiedae10h00-11h00
NB!!Maak asseblief 'n afspraak binne bogemelde tye.


BELANGRIK: Ons kan geen verantwoordelikheid aanvaar indien enige inligting in hierdie webblad vervat toegepas word op enige dier wat nie onder ons direkte toesig is nie. Indien u onseker is oor enige diagnose kontak u naaste veearts.